ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง

73หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053674072

73หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00